Polityka Prywatności:

Polityka prywatności

    

Niniejsza polityka prywatności dotyczy ochrony danych osobowych, informacji na temat wykorzystywania plików cookies w serwisie www.diymarket.pl.pl, informacji o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

      

1. Administratorem danych osobowych jest Dresówka.pl Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Głuchołazach, ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000667895, posiadającą NIP: 7532443121 (zwana dalej „Administratorem”).

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

3. Jeżeli Klient założy Konto Klienta, DIYmarket.pl przetwarza dane osobowe Klienta, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail w celu założenia i korzystania z Konta przez tego Klienta. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych, których podanie ze względu na właściwość świadczonej usługi jest niezbędne lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta uniemożliwia założenie, utrzymywanie, korzystanie i obsługę tego Konta.

4. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, DIYmarket.pl przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta w celach marketingowych jest dobrowolne.

5. Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dresówka.pl w celu przesyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną jest także w pełni dobrowolne.

6. W serwisie www.diymarket.pl wykorzystywana jest technologia znana jako cookies. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej www.diymarket.pl.

7. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej Klienta.

8. DIYmarket.pl nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronie internetowej www.diymarket.pl.

9. Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem www.diymarket.pl. Podsumowania mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę www.dresowka.pl. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem www.dresowka.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. 

10. W serwisie internetowym DIYmarket.pl nie jest możliwe korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (miasto, kod, ulica, numer domu i lokalu, kraj), adres e-mail, numer telefonu jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi jest tj. w celu zrealizowania przez DIYmarket.pl zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego DIYmarket.pl.

11. DIYmarket.pl stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu tych danych przez osoby nieuprawnione.

 

Używamy różnorodnych technologii, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystją z DIYMARKET.PL (nazywana dalej "Stroną"). W ramach naszego zobowiązania do przestrzegania wysokiego poziomu przejrzystości w naszej Polityce prywatności opracowaliśmy ten przewodnik, aby wyjaśnić technologie śledzenia, których używamy na stronie.

 

Rodzaje technologii śledzących

 
Wyróżniamy trzy rodzaje technologii śledzących użytych na DIYMARKET.PL.

 1. Cookies: mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę, aby akcepotowała lub odrzucała pliki cookies (zobacz "Zarządzanie Cookies" na dole strony").
 2. Znaczniki pikseli i znaczniki nawigacyjne (web beacons): Małe elementy graficzne z unikalnym identyfikatorem, które funkcjonują podobnie do cookies. Są używane do śledzenie ruchów użytkownika na stronie. W przeciwieństwie do cookies, które są zapisywane na komputerze użytkownika, znaczniki są umieszane jako niewidzialne elementy strony. Informacje zgromadzone za pomocą znacnzików nie są powiązane z konkretnym użytkownikiem.
 3. Flash cookies, local shared objects: Flash cookies są używane do gromadzenia i zapisywania informacji. Różnią się od cookies jeśli chodzi o ilość i sposób przechowywania.

Wykorzystane metody technologii śledzących charakteryzują się dwoma różnymi okresami przechowywania

 • Stałe - zapamietują preferencje użytkownika odnośnie przeglądania strony. Umożliwiają DIYMARKET.PL rozpoznać użytkownika przy każdej wizycie na stronie. Są zapamiętywane w pamięci podręcznej przeglądarki na urządzeniu użytkownika, dopóki ich nie usunie.
 • Sesyjne - dotyczą konkretnej wizyty na stronie, przechowują informację o odwiedzonych podstronach DIYMARKET.PL na przykład po to, aby uniknąć konieczności wprowadzania informacji kilkukrotnie. Są kasowane automatycznie w momencie opuszczenia Strony lub zamknięcia przeglądarki.

 

 Zastosowanie


DIYMARKET.PL używa technologii śledzących z kilku przyczyn:

 1. Konieczne dla funkcjonowania: są niezbędne do zapewnienia poprawnego działania Strony,
 2. Wydajność: gromadzą informacje o mechanizmach funkcjonowania, co umożliwia ich dalszy rozwój i ulepszanie,
 3. Funkcjonalne: przechowują indywidualne preferencje użytkowników, aby umożliwić efektywne korzystanie ze Strony,
 4. Marketingowe: Zbierają dane, aby umożliwić reklmowanie produktów zgodnie z zainteresowaniami użytkownika,

DIYMARKET.PL w niektórych sytuacjach współpracuje z innymi firmami, które mogą używać różnych technologii śledzących, aby umożliwić dostarczenie konretnych usług i funkcji. Te technologie umożliwiają partnerom Strony rozpoznać urządzenie użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza DIYMARKET.PL, ale nie mają dostępu do danych personalnych i wszelkich innych informacji definiujących konkretnego użytkownika DIYMARKET.pl. Strona nie ma dostępu ani kontroli nad tymi rozwiązaniami i nie są one opisane w naszej polityce prywatności.

 

Przykłady


Poniższa tabela zawiera przykłady cookies stosowanych przez DIYMARKET.PL:

Zastosowanie Nazwa Lokalizacja Opis
Funkcjonalne Analytics Cookie Wszystkie strony DIYMARKET.PL Podobne do cookie Google Analytics, ale dla wewnętrzengo zastosowania DIYMARKET.PL. Przechowuje informację o pierwszej i ostatniej wizycie na stronie.
Funkcjonalne Facebook Wszystkie strony DIYMARKET.PL Umożliwia usługę połączenia z Facebook.
Konieczne do funkcjonowania Auth Cookie Dla zalogowanych użytkowników Przechowuje informacje o sesji, gdy użytkownik zaloguję się na DIYMARKET.PL.
Konieczne do funkcjonowania User Cookie Wszystkie strony DIYMARKET.PL Przechowuje informacje o sesji użytkownika, włączając jezyk, kraj, walutę oraz preference przeglądania.
Marketingowe Google Analytics Wszystkie strony DIYMARKET.PL Przechowywanie informacji o miejscu z którego odwiedzana jest Strona oraz statystyk dotyczących czasu przeglądania strony, historii wyszukiwania na Stronie, zakupów na Stronie i podobnych.

 

 

Zarządzanie Cookies


Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące akceptowania plików cookie. Zazwyczaj można te ustawienie znaleźć w menu "Opcji" lub "Ustawień. Poniższe odnośniki kierują do stron, na których znajdują się szczegółowe informacje odnośnie ustawień cookies w poszczegółnych przeglądarkach.

   Jeśli nie życzysz sobie używania cookies Google Analitics, możesz z nich zrezygnować klikając tutaj.  Prosimy pamiętać, że zablokowanie wszystkich cookies w przeglądarce, może spowodować nieprawidłowe działanie DIYMARKET.PL.