Głosuj
Głosy: ...

Kostiumy teatralne -Mieszczanin szlachcicem

Projektant: Magdalena Górska
Dodano: 15.12.2019

Opis: 

Kostiumy  dla Teatru Amatorskiego z Kutna do spektaklu "Mieszczanin szlachcicem "

Szablony i inspiracje znalezione między innymi w Burdzie. 

Opis: 

Kostiumy  dla Teatru Amatorskiego z Kutna do spektaklu "Mieszczanin szlachcicem "

Szablony i inspiracje znalezione między innymi w Burdzie.